Avaussivu
NettiTV
Visio
e-Raamatut
Opetus
Profetia
Media
Lakelandin
herätys
Näky taivaasta
ja kadotuk-
sesta
Yhteys
Linkkejä

 

Opetussivu

RAAMATTUTUNTI:
Jumala haluaa parantaa kaikki

-parantumisen yksi yleisimmistä esteistä on se että ihminen ei tiedä, että Jumala haluaa parantaa jokaisen. Jos tätä tietoa ei ole, parantumista ei silloin voi myöskään rukoilla uskossa. Jumala ei vastaa esim. seuraavanlaiseen rukoukseen: ”Jos se on sinun tahtosi niin paranna tämä minun sairauteni.”

Kun Jeesus vaelsi maan päällä, silloin melkein kaikki juutalaiset tiesivät, että Jumalan tahto oli parantaa kaikki ihmiset. Poikkeuksena olivat vain spitaliset, jotka elivät eristyksessä muusta yhteiskunnasta.

Matt. 8:1-3 1. Kun hän astui alas vuorelta, seurasi häntä suuri kansan paljous.

2. Ja katso, tuli pitalinen mies ja kumartui maahan hänen eteensä ja sanoi: "Herra, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa."

3. Niin hän ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi: "Minä tahdon; puhdistu." Ja kohta hän puhdistui pitalistaan.

Tässä nähdään se, että parantuminen oli helppoa kun vain tiesi sen, että Jeesus haluaa parantaa jokaisen. Tässä pitalisella miehellä oli usko siihen, että Jeesus pystyi sen tekemään.

Kun Jeesus vaelsi maan päällä, hän paransi kaikki, jotka tulivat Hänen luokseen parannettaviksi.

Matt. 8:16-17 16. Mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua. Ja hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi;

17. että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo: "Hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme."

Jostain käsittämättömästä syystä ihmiset ajattelevat, että Jumala ei haluaisi parantaa kaikkia. Tämä ajattelu ei ainakaan tule Raamatusta. Tässä jakeessa sanotaan, että Jeesus paransi KAIKKI jotka tulivat Hänen tykönsä parannettaviksi. Yksi Raamatun ymmärtämisen periaate on se, että Jumala tarkoittaa täsmälleen sitä mitä Hän sanoo ja silloin kaikki tarkoittaa kaikkia ihmisiä, siinä ei ole yhtään poikkeusta.

Matt 14:35 35. Ja kun sen paikkakunnan miehet tunsivat hänet, lähettivät he sanan kaikkeen ympäristöön, ja hänen tykönsä tuotiin kaikki sairaat.

36. Ja he pyysivät häneltä, että vain saisivat koskea hänen vaippansa tupsuun; ja kaikki , jotka koskivat, paranivat.

Jeesus ei sanonut kenellekään, ettei Hän haluaisi parantaa jotakuta vaan kaikki jotka koskivat Jeesuksen vaipan tupsuun parantuivat.

Mark. 1: 32-34 32. Mutta illan tultua, kun aurinko oli laskenut, tuotiin hänen tykönsä kaikki sairaat ja riivatut,

33. ja koko kaupunki oli koolla oven edessä.

34. Ja hän paransi monta, jotka sairastivat moninaisia tauteja, ja paljon riivaajia hän ajoi ulos eikä sallinut riivaajien puhua, koska ne tunsivat hänet.

Jakessa 34 halutaan tuoda ilmi se, että Jeesus paransi monia erilaisia sairauksia ja vapautti ihmisiä demonien vallasta.

Mark 6:56 Ja missä vain hän meni kyliin tai kaupunkeihin tai maataloihin, asetettiin sairaat aukeille paikoille ja pyydettiin häneltä, että he saisivat koskea edes hänen vaippansa tupsuun. Ja kaikki , jotka koskivat häneen, tulivat terveiksi. Ihmiset olivat aktiivisia ja toivat Jeesuksen luokse sairaita, ja taas KAIKKI parantuivat.

Luuk 5:17 Ja eräänä päivänä, kun hän opetti, istui siinä fariseuksia ja lainopettajia, joita oli tullut kaikista Galilean ja Juudean kylistä ja Jerusalemista; ja Herran voima vaikutti, niin että hän paransi sairaat. Jeesus opetti ja se loi uskoa ihmisiin ja taas Jeesus paransi sairaat= kaikki sairaat.

Apt 5: 15-16 15. Kannettiinpa sairaita kaduillekin ja pantiin vuoteille ja paareille, että Pietarin kulkiessa edes hänen varjonsa sattuisi johonkuhun heistä. 16 Myöskin kaupungeista Jerusalemin ympäriltä tuli paljon kansaa, ja he toivat sairaita ja saastaisten henkien vaivaamia, ja ne kaikki tulivat parannetuiksi. Tässä oli kysymyksessä opetuslapset ja kun sairaita tuotiin heidän eteensä, niin myös silloin KAIKKI ihmiset parantuivat ja vapautuivat demoneista. Näin tulisi olla myös tänä päivänä.

Jeesuksen käsky opetuslapsilleen:

Matt 10: 8 Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Koska Jeesus on antanut meille tehtäväksi parantaa sairaita, herättää kuolleita puhdistaa pitalisia ja ajaa ulos riivaajia niin se on myös mahdollista tehdä niin.

Lunastus

Jeesus ei ole ainoastaan sovittanut meidän syntejämme vaan Hän on sovittanut koko ihmisen. Siihen kuuluu sairauksien kantaminen, sisäisten sekä fyysisten että psyykkisten sairauksien , köyhyydestä vapauttaminen ja vapauttaminen kaikesta demonisesta vallasta sekä kirouksien katkaiseminen.

Pelastua sana kreikassa Sozo

-merkitykset: tulla terveeksi, pelastua, parantua, tulla eheäksi, tulla täydeksi, psyykkinen, fyysinen ja hengellinen parantuminen, vapautua demonisesta vallasta, vedetty pois vaarasta, nostettu vaikeuksien yläpuolelle, hengen sielun ja ruumiin uudistaminen

Kohtia missä sozo-verbiä on käytetty UT:ssa

Rom 10:8 9. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; (sozo)

Matt 9:22 22. Silloin Jeesus kääntyi, näki hänet ja sanoi: "Tyttäreni, ole turvallisella mielellä; sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi. (sozo)" Ja sillä hetkellä nainen tuli terveeksi (sozo)

Luuk 8:36 36. Mutta silminnäkijät kertoivat heille, kuinka riivattu oli tullut terveeksi (sozo).
.

Jaak 1:21 . Sentähden pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus ja ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi teidän sielunne pelastaa (sozo) Tässä puhutaan sielun pelastumisesta. Sielu tarkoittaa: tahto järki ja tunteet.

Tässä kohdassa kerrotaan, että Jeesus on myös kantanut meidän sisäiset haavamme, sen miten me olemme haavoittuneet esim. tunteiden alueella.

Evankeliumeissa näemme, miten Jeesuksen päälle alettiin laittamaan meidän syntejämme ja sairauksiamme.

Matt 26: 14-15 14. Silloin meni yksi niistä kahdestatoista, nimeltä Juudas Iskariot, ylipappien luo

15. ja sanoi: "Mitä tahdotte antaa minulle, niin minä saatan hänet teidän käsiinne?" Ja he maksoivat hänelle kolmekymmentä hopearahaa. Juudas Iskariot päättää kavaltaa Jeesuksen. Jeesuksen kavaltamisesta maksettiin 30 hopearahaa, tämä summa on orjan hinta.

2 Mos. 21: 32 Jos härkä puskee orjan tai orjattaren, niin maksakoon sen omistaja pusketun isännälle kolmekymmentä hopeasekeliä, ja härkä kivitettäköön. Jeesusta ei pidetty minkään arvoisena, summa joka Hänen kavaltamisestaan maksettiin oli vain orjan hinta. Tässä Jeesuksen päälle laitettiin kaikki se, että ihmistä ei arvosteta, hänelle ei suoda sitä arvoa mikä hänellä on. Kaikki ihmisorjuus ja ihmiskauppa laitettiin Jeesuksen päälle.

Matt. 26: 67 Silloin he sylkivät häntä silmille ja löivät häntä nyrkillä kasvoihin; ja toiset sivalsivat häntä poskelle.

Tässä Jeesuksen päälle laitettiin kaikki halveksinta ja pahoinpitely ym jotka ovat kohdistuneet meihin. Jeesushan ei itse ollut tehnyt mitään väärin, ei ollut mitään syyttä, miksi nämä asiat tapahtuivat Hänelle vaan ne kaikki tapahtuivat siksi, että ne annettiin Jeesuksen kannettaviksi meidän edestämme.

Matt 27: 26 26. Silloin hän( Pilatus) päästi heille Barabbaan, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi.

Kun Jeesus ruoskittiin, Hänen päällensä laitettiin meidän syntimme ja sairautemme. Rooman vallan aikana ruoskittava sai 39 ruoskaniskua, se oli sellainen määrä ruoskaniskuja jota enempää ihmiset eivät olisi kestäneet ilman että he olisivat kuolleet siihen. Ruoskassa oli useita haaroja ja ruoskassa oli lyijynpaloja ja lasinsiruja kiinni, jotta se olisi aiheuttanut vielä enemmän kipua ja kärsimystä ruoskittavalla. Jeesus joutui käymään läpi hirvittävän kärsimyksen meidän tähtemme.

Matt 27: 27-31 27. Silloin maaherran sotamiehet veivät Jeesuksen mukanaan palatsiin ja keräsivät hänen ympärilleen koko sotilasjoukon.

28. Ja he riisuivat hänet ja panivat hänen päällensä tulipunaisen vaipan

29. ja väänsivät orjantappuroista kruunun, panivat sen hänen päähänsä ja ruovon hänen oikeaan käteensä, polvistuivat hänen eteensä ja pilkkasivat häntä ja sanoivat: "Terve, juutalaisten kuningas!"

30. Ja he sylkivät häntä, ottivat ruovon ja löivät häntä päähän.

31. Ja kun he olivat häntä pilkanneet, riisuivat he häneltä vaipan, pukivat hänet hänen omiin vaatteisiinsa ja veivät hänet pois ristiinnaulittavaksi.

Jeesuksen päähän laitettiin orjantappuroista kruunu. Kruunu teki haavoja Hänen päähänsä. Lisäksi jakeessa 30 sanotaan, että sotilaat löivät ruovolla Häntä päähän. Tässä Jeesuksen päälle laitettiin kaikki sairaudet jotka liittyvät pään alueelle, myös kaikki ihmisen henkiset sairaudet, masennukset, ahdistukset ja pilkan.

Jes 52:14 Niinkuin monet kauhistuivat häntä - sillä niin runneltu, ei enää ihmisenkaltainen, oli hänen muotonsa, hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten hahmo –

Jeesus oli hirvittävän näköinen ristillä. Häntä oli ruoskittu ja lyöty ja koko maailman synnit ja sairaudet oli laitettu hänen päällensä.

Jes 53:3-5 Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet.

4. Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,

5. mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.

Kun Jeesus oli ristillä, ihmiset eivät edes pystyneet katsomaan Häntä vaan peittivät kasvonsa. Mutta Jeesus joutui kärsimään sen, jota ihmiset eivät edes pystyneet katsomaan.

Jeesus ei ainoastaan tullut ihmisten hylkäämäksi ja kieltämäksi vaan myös Jumala hylkäsi Jeesuksen ristillä.

Matt 27: 46. Ja yhdeksännen hetken vaiheilla Jeesus huusi suurella äänellä sanoen: "Eeli, Eeli, lama sabaktani?" Se on: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Jumala ei voinut hyväksyä syntiä edes omassa Pojassaan eikä siinäkään tapauksessa että synnit eivät olleet Hänen tekemiään vaan koko maailman ihmisten tekemiä. Jumala joutui hylkäämään oman Poikansa, koska maailman synnit ilo laitettu Hänen päällensä.

Gal 3:13 13. Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme - sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu" –

14. että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen.

Ihmisille ei riitä se, että he saavat syntinsä anteeksi. Monista teoista, joita ihmiset tekevät seuraa myös kirous, joka voi jatkua kolmanteen tai neljänteen sukupolveen, jopa kymmenenteen sukupolveen. Kun lain kirous on murrettu Abrahamin siunaus kuuluu meille. Saamme perinnöksemme maan joka vuotaa maitoa ja hunajaa.

2 Mos 20:5 5. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat;

Kiroukset ilmenevät usein sairauksina, taloudellisina vaikeuksina avioeroina jne. Ko synnin anteeksisaaminen ei vielä pysäytä kirousta vaan kirous pitää erikseen katkaista. Ko synnin tunnustaminen, katuminen ja siitä parannuksen tekeminen ovat edellytyksenä sille, että synnistä seuraava kirous voidaan katkaista.

Jeesus on kantanut meidän kaikki sairautemme ja maksanut niistä hinnan kärsimyksensä ja kuolemansa kautta. Mutta se ei hyödytä meitä, ellemme ota sitä uskossa vastaan. Aivan samoin kuin otamme Jeesuksen vastaan pelastajamme uskon kautta niin meidän tulisi ottaa Jeesus vastaan parantajanamme.

Rom 10:9-10 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;

10. sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.

Tässä roomalaiskirjeen kohdassa sanotaan että pelastuaksemme meidän tulee tunnustaa Jeesus Herraksemme ja uskoa sydämessämme, että Jumala on herättänyt Jeesuksen kuolleista. Samoin meidän tulee sydämessämme uskoa, että Jeesus on kantanut kaikki meidän sairautemme ja suullamme tunnustaa että Jeesus on meidän parantajamme ja että me uskon kautta otamme vastaan Jeesuksen myös parantajanamme.

Rukous:

Jeesus haluan tunnustaa, että sinä olet minun pelastajana ja parantajani. Haluan nyt vastaanottaa Sinut parantajani ja uskot että sinä olet kantanut kaikki minun sairauteni ristillä. Otan nyt vastaan parantumisen sairauksistani Jeesuksen nimessä.

 

Tapio Ruohomäki: Parantumisen esteitä

Epäusko

•  jos ei tiedä, että Jumala haluaa parantaa, ei voi omata uskoa parantumiseen

•  Ps 103: 2-3 2. Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt,

3. hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi,

Useimmille uskoville ei ole vaikeaa uskoa, että me saamme kaikki syntimme anteeksi, mutta meidän on huomattavasti vaikeampi uskoa, että Jumala parantaa KAIKKI meidän sairautemme. Tämä johtuu siitä, että seurakunnissa opetetaan syntien anteeksiantamisesta paljon, mutta hyvin vähän parantumisesta.

Huomattavaa tässä raamatunkohdassa on se, että ymmärtää Raamatun tulkitsemisperiaatteita. Yksi tärkein periaate on se, että Raamatussa tarkoitetaan täsmälleen sitä mitä siinä sanotaan. Eli tässäkin kohdassa kaikki tarkoittaa kaikkea, Jumala haluaa parantaa KAIKKI meidän sairautemme.

Jes 53: 4-5 4. Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,

5. mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.

-sovitukseen, minkä Jeesus teki ristillä sisältyi samalla kertaa meidän syntiemme sovitus ja meidän sairauksiemme kantaminen, kysymys oli yhdestä työstä ja Jeesuksen kannalta parantuminen ja syntien anteeksisaaminen on sama asia, Hän on maksanut niistä hinnan verellään.

Jes 53: jae 5 sanoo, että ”hänen haavainsa kautta me olemme parannetut.” Eli hengen maailmassa meidän parantumisemme on jo tapahtunut 2000 vuotta sitten, hinta siitä on maksettu ja Jumalan kannalta parantuminen on jo silloin annettu meille.

Mikä sitten estää meitä saamasta parantumista itsellemme?

Mikä esti Jeesusta parantamasta sairaita? Epäusko. Mark. 6:5-6 5. Ja Hän ei voinut siellä tehdä mitään voimallista tekoa, paitsi että paransi joitakuita sairaita panemalla kätensä heidän päälleen.

6. Ja hän ihmetteli heidän epäuskoansa. Ja hän vaelsi ympäristössä, kulkien kylästä kylään, ja opetti.

Miksiköhän Jeesus ihmetteli Nasaretissa asuvien epäuskoa. Varmaankin siksi, että myös he olivat kuulleet Jeesuksen tekemistä ihmeistä muissa kaupungeissa ja kuitenkaan he eivät uskoneet.

Jos tämä on ongelmana, mikä on ratkaisu?

Rom 10: 17. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.

Usko tulee sen kautta, että Jumalan Sanaa opetetaan meille ja me kuulemme sen. Jumalan Sana tulee ensin meidän mieleemme, mutta että Sana voi tuottaa tulosta sen on mentävä meidän henkeemme. Länsimaissa humanismi ja järkeen luottaminen monesti estää Jumalan Sanan pääsemisen meidän henkeemme. Ensiksi meidän täytyy ymmärtää sana.

Matt 13: 19.” Kun joku kuulee valtakunnan sanan eikä ymmärrä, niin tulee paha ja tempaa pois sen, mikä hänen sydämeensä kylvettiin. Tämä on se, mikä kylvettiin tien oheen. ” Parantumisen kohdalla meidän täytyy ymmärtää, mistä parantumisessa on kysymys ja meidän täytyy tietää, että Jumala haluaa parantaa meidät. Jos emme ymmärrä, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme niin Vihollinen tulee ja varastaa Sanan meiltä ja silloin Sana ei pääse tuottamaan hedelmää meissä. Hyvä keino siihen, että Sana pääsisi meidän mielen alueelta henkeemme on se, että kuuntelemme tai katselemme Sanan opetusta uudelleen ja uudelleen CD:ltä ja DVD:ltä tai netistä niin kauan että Sana pääsee läpi meidän henkeemme.

Meidän tulee olla myös hyvin varovaisia sen suhteen, millaista opetusta kuuntelemme. Olen monta kertaa nähnyt, että joku on ensin saanut kuulla Raamatunmukaista opetusta parantumisesta ja heidän uskonsa on alkanut kasvaa sillä alueella ja sitten on tullut joku joka on vienyt heiltä uskon täysin esim. sanomalla että Jumala antaa meille sairauksia oppiaksemme niitten kautta.

Tiedon puute

•  ei tiedetä että jotkut sairaudet ovat henkivaltojen aiheuttamia

Matt 15: 22. Ja katso, kanaanilainen vaimo tuli niiltä seuduilta ja huusi sanoen: "Herra, Daavidin poika, armahda minua. Riivaaja vaivaa kauheasti minun tytärtäni."

23. Mutta hän ei vastannut hänelle sanaakaan. Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja rukoilivat häntä sanoen: "Päästä hänet menemään, sillä hän huutaa meidän jälkeemme."

24. Hän vastasi ja sanoi: "Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö."

25. Mutta vaimo tuli ja kumarsi häntä ja sanoi: "Herra, auta minua."

26. Mutta hän vastasi ja sanoi: "Ei ole soveliasta ottaa lasten leipää ja heittää penikoille."

27. Mutta vaimo sanoi: "Niin, Herra; mutta syöväthän penikatkin niitä muruja, jotka heidän herrainsa pöydältä putoavat."

28. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Oi vaimo, suuri on sinun uskosi, tapahtukoon sinulle, niinkuin tahdot." Ja hänen tyttärensä oli siitä hetkestä terve.

-Israelissa ihmiset tunsivat demonien toimintatavat, sellaisetkin jotka eivät olleet juutalaisia. He osasivat itsekin tehdä oikean diagnoosin tilanteestaan ja kertoa sen Jeesukselle. Kun sairaus on demonin aiheuttama, niin silloin demoni tulee ajaa pois ko ihmisestä ja parantuminen tapahtuu samalla kertaa.

32. Ja katso, näiden lähdettyä tuotiin hänen tykönsä mykkä mies, joka oli riivattu.

33. Ja kun riivaaja oli ajettu ulos, niin mykkä puhui, ja kansa ihmetteli sanoen: "Tällaista ei ole Israelissa ikinä nähty.

Mykkyys ja kuurous ovat usein demonien aiheuttamia ja kun demonit on ajettu ulos, niin entiset mykät puhuvat ja kuulot kuulevat. Tätä samaa tapahtuu ihan samalla tavalla tänä päivänä kuin 2000 vuotta sitten niitten kautta jotka uskovat Raamattuun esim. Benny Hinnin kokouksissa

Synti

Matt. 9: 2-8 2. Ja katso, hänen tykönsä tuotiin halvattu mies, joka makasi vuoteella. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, sanoi hän halvatulle: "Poikani, ole turvallisella mielellä; sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi."

3. Ja katso, muutamat kirjanoppineista sanoivat mielessään: "Tämä pilkkaa Jumalaa."

4. Mutta Jeesus ymmärsi heidän ajatuksensa ja sanoi: "Miksi te ajattelette pahaa sydämessänne?

5. Sillä kumpi on helpompaa, sanoako: 'Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi', vai sanoa: 'Nouse ja käy'?

6. Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, niin" - hän sanoi halvatulle - "nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi."

7. Ja hän nousi ja lähti kotiinsa.

8. Mutta kun kansanjoukot sen näkivät, peljästyivät he ja ylistivät Jumalaa, joka oli antanut senkaltaisen vallan ihmisille.

Jeesus antoi ensin synnit anteeksi, sitten Hän paransi.

Mark. 5:5-12 5. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, sanoi hän halvatulle: "Poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi."

6. Mutta siellä istui muutamia kirjanoppineita, ja he ajattelivat sydämessään:

7. "Kuinka tämä näin puhuu? Hän pilkkaa Jumalaa. Kuka voi antaa syntejä anteeksi paitsi Jumala yksin?"

8. Ja heti Jeesus tunsi hengessänsä, että he mielessään niin ajattelivat, ja sanoi heille: "Miksi ajattelette sellaista sydämessänne?

9. Kumpi on helpompaa, sanoako halvatulle: 'Sinun syntisi annetaan anteeksi', vai sanoa: 'Nouse, ota vuoteesi ja käy'?

10. Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, niin" - hän sanoi halvatulle -

11. "minä sanon sinulle: nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi."

12. Silloin hän nousi, otti kohta vuoteensa ja meni ulos kaikkien nähden, niin että kaikki hämmästyivät ja ylistivät Jumalaa sanoen: "Tämänkaltaista emme ole ikinä nähneet."

Eli tässä sama kertomus Markuksen evankeliumin mukaan. Kun Jumala haluaa sanoa jotain hyvin tärkeää, Hän toistaa sen. Eli tämä asia on nyt sanottu kahteen kertaan. Mutta ei siinä vielä kylliksi.

Luk 5:20-25. 20. Ja nähdessään heidän uskonsa hän sanoi: "Ihminen, sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut."

21. Niin kirjanoppineet ja fariseukset rupesivat ajattelemaan ja sanomaan: "Kuka tämä on, joka puhuu Jumalan pilkkaa? Kuka voi antaa syntejä anteeksi, paitsi Jumala yksin?"

22. Mutta kun Jeesus tiesi heidän ajatuksensa, vastasi hän ja sanoi heille: "Mitä te ajattelette sydämessänne?

23. Kumpi on helpompaa, sanoako: 'Sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut', vai sanoa: 'Nouse ja käy'?

24. Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi," - hän sanoi halvatulle "minä sanon sinulle: nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi."

25. Ja kohta hän nousi heidän nähtensä, otti vuoteen, jolla oli maannut, ja lähti kotiinsa ylistäen Jumalaa.

Eli sama kertomus mutta nyt Luukkaan evankeliumin mukaan. Sama asia toistetaan kolmannen kerran, tämän täytyy olla hyvin tärkeää.

Jeesuksella on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, ei siis kuolemamme jälkeen. Jeesus antaa synnit ensin anteeksi ja sitten hän parantaa. Syntien anteeksisaaminen ja parantuminen liittyvät toisiinsa ja kolme kertaa sanotaan, että Jeesus antaa ensin synnit anteeksi ja sitten parantaa.

Eli jos haluamme parantua, meidän tulee etsiä onko meidän elämässämme anteeksiantamatonta syntiä. Vihollinen haluaa sumuttaa meitä, että emme näkisi tekemäämme syntiä, ja varmaan jokainen on tietoinen siitä, että ihminen on sokea omille synneilleen.

Thurman Scrivner on opettanut paljon tästä aiheesta, ja hänellä on paljon esimerkkejä siitä, että ihmisillä on ollut tiedostamattomia syntejä elämässään ja kun he ovat tulleet tietoisiksi niistä ja tehneet parannusta niistä, niin he ovat parantuneet.

Anteeksiantamattomuus

•  anteeksiantamattomuus on synti

•  Matt 6:12- 12. ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme;

•  13. äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta, [sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen].

•  14. Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi;

•  15. mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne.

-parantumisen vastaanottamiseksi meidän pitää ensin antaa anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.

-jokaisella ihmisellä, joka elää maan päällä, on sellaisia ihmisiä, jotka ovat tehneet heille väärin

-anteeksisaaminen ja anteeksiantaminen ovat kristinuskon ydinasia

-toisille anteeksiantaminen on ehto sille, että Jumala antaa meille anteeksi

-jakeessa 12 eli Isä meidän rukouksessa me itse asiassa rukoilemme että Jumala antaisi meille samalla tavalla anteeksi kuin me annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Eli jos sanomme asian toisella tavalla: ” Isä anna meille anteeksi rikkomuksemme silloin kun me annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Ellemme anna anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet, niin älä myöskään anna anteeksi meille.”

Matt 18: 21- 21. Silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle: "Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko seitsemän kertaa?"

22. Jeesus vastasi hänelle: "Minä sanon sinulle: ei seitsemän kertaa, vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän.

23. Sentähden taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka vaati palvelijoiltansa tiliä.

24. Ja kun hän rupesi tilintekoon, tuotiin hänen eteensä eräs, joka oli hänelle velkaa kymmenentuhatta leiviskää.

25. Mutta kun tällä ei ollut, millä maksaa, niin hänen herransa määräsi myytäväksi hänet ja hänen vaimonsa ja lapsensa ja kaikki, mitä hänellä oli, ja velan maksettavaksi.

26. Silloin palvelija lankesi maahan ja rukoili häntä sanoen: 'Ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle kaikki.'

27. Niin herran kävi sääliksi sitä palvelijaa, ja hän päästi hänet ja antoi hänelle velan anteeksi.

28. Mutta mentyään ulos se palvelija tapasi erään kanssapalvelijoistaan, joka oli hänelle velkaa sata denaria; ja hän tarttui häneen, kuristi häntä kurkusta ja sanoi: 'Maksa, minkä olet velkaa.'

29. Niin hänen kanssapalvelijansa lankesi maahan ja pyysi häntä sanoen: 'Ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle.'

30. Mutta hän ei tahtonut, vaan meni ja heitti hänet vankeuteen, kunnes hän maksaisi velkansa.

31. Kun nyt hänen kanssapalvelijansa näkivät, mitä tapahtui, tulivat he kovin murheellisiksi ja menivät ja ilmoittivat herrallensa kaiken, mitä oli tapahtunut.

32. Silloin hänen herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle: 'Sinä paha palvelija! Minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sitä minulta pyysit;

33. eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssapalvelijaasi, niinkuin minäkin sinua armahdin?'

34. Ja hänen herransa vihastui ja antoi hänet vanginvartijain käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä oli hänelle velkaa.

35. Näin myös minun taivaallinen Isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi."

-10 000 leiviskää oli erittäin suuri velka, 1938-käännöksen mukaan se vastasi noin 9.3 milj. euroa

-tämä kuvaa sitä velkaa eli sitä mitä me olemme tehneet Jumalaa vastaan, velka on niin suuri, että sitä on mahdoton maksaa

•  se mitä palvelija oli velkaa kanssapalvelijalleen vastasi siihen aikaa 100 päivän palkkaa mitä oli sellainen summa, joka oli mahdollista maksaa takaisin ja joka oli erittäin pieni murto-osa siitä, mitä ensimmäinen palvelija oli velkaa isännälleen.

•  Jeesus sanoi että hänen taivaallinen Isänsä ei anna anteeksi meille, ellemme me sydämestämme anna anteeksi veljillemme

•  Eli mitä seuraa, jos me emme anna anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet:

•  Me emme parannu vaan joudumme kärsimään sairautemme ja jotkut jopa kuolemaan sairauksiinsa.

•  Me emme saa iankaikkista elämää taivaassa vaan joudumme kadotukseen!

•  Jakeessa 34 sanotaan että me joudumme vanginvartijan, Amplified Bible sanoo kiduttajien (kiduttavien henkivaltojen) käsiin siihen asti kunnes maksamme velan.

Jokaisen tulee todella harkita, mitä on anteeksiantamattomuuden hinta meille, olemmeko todella valmiit maksamaan sen vaiko pitäisi meidän antaa anteeksi. Anteeksiantaminen on pohjimmiltaan tahdon asia se voi olla joskus pitkäkin prosessi mutta joka tapauksessa anteeksiantaminen on asia, jossa varmasti saamme apua Jumalalta kun olemme tehneet valinnan antaa anteeksi.

Jotkut sairaudet ovat kirousten aiheuttamia

2 Mos 28: 15- 15. Mutta jos sinä et kuule Herran, sinun Jumalasi, ääntä etkä tarkoin pidä kaikkia hänen käskyjänsä ja säädöksiänsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin kaikki nämä kiroukset tulevat sinun päällesi ja saavuttavat sinut.

-tämän jakeen jälkeen kerrotaan lista, jossa on mm paljon sairauksia.

-sairaudet voivat johtua kirouksista, jotka johtuvat siitä, että emme tottele Herran antamia määräyksiä siitä, miten meidän pitäisi elää.

-tässä tapauksessa ihmisen pitäisi ensin tehdä parannus ja uskoa anteeksi syntinsä ja sitten murtaa synnistä seurannut kirous, tämän jälkeen tulee parantuminen

-siunaukset ja kiroukset ovat yhtä todellisia tänään kuin Vanhan Testamentin aikoina

Suvussa siirtyvät kiroukset

2 Mos 20: 5-6 5. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat;

6. mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.

•  useimmilla ihmisillä on suvussa siirtyviä kirouksia, jotka ovat aiheutuneet siitä, että isämme tai isoisämme ovat rikkoneet Jumalan käskyjä vastaan

-1 Sam 15: 23. ”Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä, ja niskoittelu on valhetta ja kuin kotijumalain palvelusta.” Tottelemattomuus on itse asiassa noituuden harjoittamista, siksi siitä seuraa kirous.

•  monilla ihmisillä tällaiset kiroukset aiheuttavat mm sairauksia

•  kiroukset eivät katkea automaattisesti kun tulemme uskoon, vaan ne pitää erikseen murtaa ja katkaista

•  Gal 3: 13-14 13. Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme - sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu" -

•  14. että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen.

Jeesus on kantanut ristillä lain kirouksen, sen kirouksen joka on aiheutunut siitä, että ihmiset eivät ole noudattaneet Jumalan lakia

Kun kirous on murrettu pääsemme osalliseksi myös Aabrahamin siunauksiin

Oma tahto

-meidän oma tahto voi olla myös parantumisen esteenä. Jotkut sairaseläkkeellä olevat pelkäävät menettävänsä eläkkeensä jos he parantuvat ja sen seurauksena menettävät eläkkeensä. Jeesus kysyi Betesdan lammikon vieressä olleelta mieheltä, tahtoiko hän parantua. Joh 4: 2- 2. Ja Jerusalemissa on Lammasportin luona lammikko, jonka nimi hebreankielellä on Betesda, ja sen reunalla on viisi pylväskäytävää.

3. Niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja näivetystautisia, jotka odottivat veden liikuttamista.

4. Ajoittain astui näet enkeli alas lammikkoon ja kuohutti veden. Joka silloin veden kuohuttamisen jälkeen ensimmäisenä siihen astui, se tuli terveeksi, sairastipa mitä tautia tahansa.

5. Ja siellä oli mies, joka oli sairastanut kolmekymmentä kahdeksan vuotta.

6. Kun Jeesus näki hänen siinä makaavan ja tiesi hänen jo kauan aikaa sairastaneen, sanoi hän hänelle: "Tahdotko tulla terveeksi?"

7. Sairas vastasi hänelle: "Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut lammikkoon, kun vesi on kuohutettu; ja kun minä olen menemässä, astuu toinen sinne ennen minua."

Jeesus ei paranna meitä, ellemme itse halua sitä.

-kollektiivinen epäusko

-seurakunnassa tai yhteisössä ei opeteta parantumisesta tai opetetaan väärin

-ei voitelua, ei Jumalan läsnäoloa

-luottaminen järkeen, yliluonnollisen kieltäminen

-humanismi

-ei armolahjoja, tiedon sanoja, parantamisen armolahjoja

-vääränlainen puhe

-suurin parantumisen este on synti

Muita parantumiseen liittyviä asioita

•  Jumalan aikataulu

•  parantuminen voi tapahtua heti tai se voi olla prosessi

•  oma toiminta: syödä oikein, liikkua ym., lepää riittävästi

•  kärsivällisyys

•  peräänantamattomuus

Miten parantua?

-hyvien hengellisten parantumista käsittelevien kirjojen lukeminen:

-T. L. Osborn: Sairaat paranevat

-Benny Hinn: Tänään Jumala parantaa sinut

-kuuntele parantumista käsitteleviä raamattutunteja kasetilta, CD:ltä uudelleen ja uudelleen

-Raamatun tutkiminen parantumisen kannalta

esim Mikro Rabbi tai vastaava ohjelma auttaa Raamatunkohtien etsinnässä

-kristillisten TV-ohjelmien katselu

-TV7: Benny Hinn, Sid Roth: Yliluonnollista, Pirkko Jalovaara

-kristilliset satelliittikanavat: hyvin monta todella hyvää kanavaa, paljon opetusta parantumisesta

-Thurman Scrivnerin nettiraamattukoulu, noin 400 raamattutuntia useimmat parantumisesta: The Living Savior Ministries :www. tlsm.org useimmat äänitiedostoina, muutamat videoina

-pyydä esirukousta, pyydä rukousliina, osallistu parantumiskokouksiin esim Benny Hinn tai vast.

-uhraa hengelliseen työhön, kylvää parantumiseen

-öljyllä voitelu

•  jos seurakunnassasi ei opeteta parantumisesta tai rukoilla sairaiden puolesta, vaihda sellaiseen seurakuntaan jossa opetetaan sairaitten parantumisesta ja rukoilllaan sairaitten puolesta

 


 
Viinitarha.net