Avaussivu
NettiTV
Visio
e-Raamatut
Opetus
Profetia
Media
Lakelandin
herätys
Näky taivaasta
ja kadotuk-
sesta
Yhteys
Linkkejä

 

Mediasivu

Televisio hyötykäyttöön
Suomessa näkyvät kristilliset TV-kanavat
TBN Europe
The God Channel ja The God Revival
The Vision Channel ja Christian Inspiration Channel
Wonderful
BEN
Gospel Channel Europe
Ohjelmatarjonnan sisältö
TV lähetystyövälineenä
Helppoa ja kohtuuhintaista
Lisätietoja kristillisistä kanavista
Partneruus

Sanaa satelliittitelevisiosta

Satelliittiteknologia on kutistanut maailmaa siten että esim. uutis- ja urheilutapahtumia voidaan seurata televisioista suorina lähetyksinä eri puolilla maapalloa. Viimevuosina satelliittilähetyksissä käyttöönotettu digitaaliteknologia on halventanut kanavakustannuksia niin, että yksinomaan kristillisiä ohjelmiakin lähettäviä kanavia on alkanut ilmaantua joukoittain näkyen kymmenien satelliittien välityksellä lähes ympäri koko maailman. Suomessakin voimme nähdä lukuisia erikielisiä kristittyjä kanavia. Etelä- ja Länsi-Suomessa näkyy tällä hetkellä kuusi kanavaa, joiden pääkieli on englanti. Lapissa ja Itä-Suomessakin saadaan helposti yksi digitaalinen englanninkielinen kristillinen TV-kanava näkyviin.

Televisio hyötykäyttöön

Monelle television katselu jää lähinnä uutisten ja urheilulähetysten seuraamiseen. Tämä on varsin ymmärrettävää, koska ohjelmatarjonta kansallisessa TV-verkossa on kristillisestä näkökulmasta katsottuna varsin yksipuolista, kristillisten arvojen vastaista ja monien mielestä etenkin nuorille ja lapsille jopa vahingollista. Väkivalta ja seksi on valitettavasti saanut sellaisen yliotteen televisio-ohjelmistossamme, että sen hedelmä alkaa näkyä jo rikostilastoissa raakana väkivaltana sekä lisääntyvänä nuorison pahoinvointina.

Satelliittien kautta on tilanteeseen löydettävissä käänteentekevä parannus. Hyvää ja rakentavaa kristillistä ohjelmaa ja opetusta on nyt saatavilla aivan tavanomaisella vastaanottimella digitaalisen satelliittivastaanottimen avulla kuudelta eri kanavalta, joiden pääkieli on englanti. Viimeisen puolen vuoden aikana havaittu kristillisten kanavien lisääntyminen satelliiteissa näyttää edelleen jatkuvan, mikä on ilmeisestikin merkkinä sekä kasvavasta tarpeesta että siitä erityisestä ajanjaksosta, jota nyt elämme. Kanavien kautta on nyt jokaiselle mahdollista hyödyntää televisionsa rakentavien ohjelmien parissa ja päästä samalla seuraamaan viiveettä sitä, mitä Jumala on eri puolilla maailmaa tekemässä, ja mitä Hän profeettojensa kautta haluaa seurakunnalleen ilmoittaa.

Suomessa näkyvät kristilliset TV-kanavat ja niiden taustaa

Pat Robertson perusti ensimmäisen kristillisen TV aseman maailmassa vuonna 1960 nimeltä CBN (The Christian Broadcasting Network). Vuosien mittaan sen toiminta on vakiintunut ja kasvanut. Sen ohjelmia lähetetään laajalti myös muiden kristillisten kanavien kautta ympäri maailman. CBN:n ohjelmista tunnetuimpia ovat The 700 Club ja kristillinen uutislähetys Christian World News. CBN:n onnistunut toiminta on ollut suunnannäyttäjänä ja rohkaisuna muille kristillistä ohjelmalähetystoimintaa harkitseville tahoille.

TBN Europe (Trinity Broadcasting Network)

TBN on nykyään maailman laajin kristillisten televisio-ohjelmien tuottaja ja lähettäjä. TBN:llä on myös jonkun verran omaa hengellistä elokuvatuotantoa. Se lähettää erikielisiä ohjelmia tänään 26 satelliitilla eri puolille maailmaa ja tarkoitus on aivan lähivuosina tavoittaa koko maailma. Venäjänkieliset lähetykset Venäjälle suunnattujen satelliittien kautta on tarkoitus aloittaa vielä kuluvan vuoden aikana. Eurooppaan suunnatut englanninkieliset digitaaliset lähetykset näkyvät Astra 2 satelliitin kautta.

TBN:n ohjelmatuotannossa on paljon kristityille suunnatun raamatunopetuksen ja ajankohtaisohjelmien lisäksi myös evankelioivaa sanomaa. Kanava lähettää kristillistä ohjelmaa 24 tuntia vuorokaudessa. Englanninkielisten lähetysten lisäksi sen ohjelmia voi Euroopassa seurata italian ja espanjankielisenä Hotbird ja Hispasat- satelliittien kautta. Sen ohjelmia lähetetään laajasti myös muiden kristillisten kanavien kautta. TBN:n tunnetuin yhteistyökumppani on Benny Hinn. Kanavan viikko-ohjelmaan voi tutustua tai tilata sähköpostitse kerran viikossa automaattisesti tulevaksi osoitteesta www.tbneurope.org.

TBN on oma kristillinen satelliittikanava nuorille. Sen nimenä on JCTV Channel. Ajatuksena on se, että kanavalla voitaisiin myös näyttää nuorten omissa seurakunnissaan tekemiä ohjelmia. Näin he samalla voisivat harjoitella käytännössä ohjelmatuotantoa.

The God Channel

Englannissa oli 90-luvun alussa joitakin, muutaman tunnin viikossa, kansallisen verkon kautta lähettäviä kristillisiä televisio-ohjelmakanavia. Vuonna1995 perustettiin ensimmäinen kristillisiä ohjelmia päivittäin, 24 tuntia vuorokaudessa, lähettävä kanava, the God Channel. Tällä hetkellä kanavan oman ohjelmatuotannon osuus on noin 30% ja loput hankitaan muilta ohjelmien tuottajilta kuten TBN:ltä ja CBN:ltä. Englannissa sijaitsevan päätoimiston ja studioitten lisäksi vuonna 2002 perustettiin studio myös Jerusalemiin. Euroopassa näkyvät ohjelmat tulevat Astra 2 satelliitin kautta ja näkyvät 24h vuorokaudessa. God Chanelin kautta lähetään myös suomeksi tulkattua ohjelmaa, mm Rodney Howard-Brornen konferensseja ja Steve Hillin konferensseja.

God Channel kanavalla Skandianvian Feed lähetetään ohjelmia melkein joka päivä skandinaavisilla kielillä. Vakituista viikko-ohjelmaa on mm. seuraavilla: Ulf Ekman, Robert Ekh, Åge Åleskjär, Stanley Sjöberg, Enevald Flåten, Ludvig ja Lise Karlsen, Gunnar ja Linda Berling ja Arnfinn Clementsen. Lisäksi on lähetyksiä eri seurakunnista, kuten Livets Ord, Levande Ord, Torp, Hedmarkstoppen, Oslo Kristne Senter, Nyhemsveckan, Karisma Senter, Arken, Österbo, Saron Dalissa, Mission to Copenhagen ja monista muista konferensseista. Viikko-ohjelma löytyy osoitteesta www.god.tv

The Vision Channel ja Christian Inspiration Channel (CIC)

The God Channelin tavoin The Vision Channel ja CIC ovat lähettäneet ohjelmia rajoitetusti Englannin kansallisen verkon kautta. Tänä vuonna ne ovat laajentaneet toimintaansa siten että lähettävät Astra 2 satelliitin kautta ohjelmaa koko Eurooppaan. Näin alussa kanavat ostavat yhdessä lähetysaikaa LifeTV-kanavalta. CIC on nähtävissä maanantaista lauantaihin klo 18.00-24.00 ja sunnuntaina klo 14.00-24.00. Muina aikoina kanavalta näkyy LifeTV, jonka omassa ohjelmistossa on myös paljon kristillistä ohjelmaa. The Vision Channel näkyy lauantaista sunnuntaihin klo 10.00-14.00 . The Vision Channel, jolla on jo varsin runsaasti omaa ohjelmatuotantoa, on ilmoittanut lähitulevaisuudessa lisäävänsä lähetysaikoja oleellisesti ja on ilmeisesti hankkimassa aivan oman kanavan heti kun resurssit antavat myöten.

Wonderful

Ohjelmatarjonnan lisäyksen nopeutta kuvaa se, että heinäkuussa 2002 aloitti Wonderful erittäin laadukkaan, 24h vuorokaudessa nähtävän ohjelmalähetyksen Eurooppaan ja Afrikkaan. Euroopan lähetykset tapahtuvat Astra 2 kautta. Kanavan tavoitteena on laajentaa näkyvyysalue kattamaan myös Aasian maat aivan lähiaikoina. Kanavan taustalta löytyy jo aiemmin mainittu CBN, Lester Sumralin alullepanema Harvest TV sekä Set Free järjestö, joka keskittyy erityisesti homojen auttamiseen. Wonderful kanavalla voi seurata sellaisia ohjelmia, joita ei muiden kristillisten kanavien kautta välitetä. Tällaisia ovat mm. laadukkaat uutisohjelma Harvest News ja ajankohtaisohjelma The Harvest TV, joissa päivänpolttavia tapahtumia pohditaan alan eturivin kristillisten asiantuntijoiden kanssa.

BEN

Erilaisen vaihtoehdon tarjoaa BEN-kanava, joka ei varsinaisesti ole kristillinen kanava. Astra 2-satelliitin kautta tulevaa kristillistä ohjelmatarjontaa lisää kuitenkin osaltaan tämä maallinen, maksuton viihdekanava BEN, joka sekulaarien ohjelmiensa sekaan on sijoittanut varsin runsaasti hyvää, kristillisistä lähteistä tulevaa ohjelmaa. BEN mainostaa itseään uudenaikaisimmaksi ja elävimmäksi viihdekanavaksi maailmassa. BENllä on tiedotteensa mukaan loppusuoralla neuvottelut suurimpien kaapelitelevisio-operaattoreiden kanssa Englannissa, Saksassa, Ranskassa, Hollannissa ja Puolassa kanavan viemiseksi myös kaapelitelevisioverkkoon näissä maissa. Tämä on hyvin merkittävä aluevaltaus kristilliselle, evankelioivalle televisiotyölle Euroopassa. Yllättävää on sekin, että tämä maallinen kanava sanoo dynaamisen julistuksen ja vetoavan gospel-musiikin olevan olennainen osa kanavan ohjelmakokonaisuutta. Niille on siten annettu runsaasti tilaa myös parhaimpaan katseluaikaan ja ohjelmiin on valittu parhaimmat julistajat, opettajat ja muusikot. Kanavalta voi seurata lähetyksiä esimerkiksi Victoria Christian Centre:stä ja KICC:stä (Kingsway International Christian Centre). Useimmin esiintyviä puhujia kanavalla ovat mm. Matthew Ashilomowo, Leroy Thomson, T.D. Jakes ja Ernest Angley.

Revelation
Uusin Astra2/ Eurobird satelliittiryhmässä oleva kanava on englantilainen Revelation. Kanavan perustaja on nuorempana menestyvänä muusikkonakin tunnettu Howard Cordon. Uskoon tultuaan Howard on saanut useita toisiaan tukevia profetioita sekä voimakkaan ilmestyksen koskien kristillisen TV toiminnan aloittamista.. Monien vuosien ja ihmeitä sisältävien vaiheiden jälkeen hän aloitti maaliskuussa 2003 täysin oman, 24h vuorokaudessa toimivan kanavan, jonka ohjelmisto on pääosin itse tehtyä. Kuten kanavan nimikin enteilee kanava on keskittynyt pääosin nykypäivän tapahtumienkäsittelyyn raamatun näkökulmasta. Lopun ajan asiantuntijoina kanavalla esiintyy usein Jack Van Impe ja Hall Lindsey. Kanavalla on myös Radioi Dein ”Taivaan ja Maan väliltä ”ohjelman tyyppisiä keskusteluohjelmia, joihin katsojat voivat soittaa kysymyksiään ja kommenttejaan asiantuntijoiden käsiteltäviksi. Kanavalla on myös ohjelmia tunnettujen julistajien kokouksista kuten Benny Hinn ja Joyce Meyer. Revelation- kanavan ohjelmat ovat hyvin tuotettuja ja niiden tekninen ja visuaalinen toteutus on erittäin korkeatasoinen ottaen vielä huomioon kanavan pienen, 20 henkeä käsittävän organisaation. Lisätietoja ja ohjelma: www.revelationtv.com

 

Gospel Channel Europe

Kuten edellä esitetystä havaitaan kristilliset kanavat ovat keskittyneet lähes täysin Astra2/Eurobird satelliittiryppääseen. Toisen satelliittivaihtoehdon tarjoaa kesäkuussa 2002 aloittanut, Thor satelliitin kautta välittyvä Gospel Channel Europe. Tämä on tervetullut vaihtoehto erityisesti niille, jotka eivät teknisistä syistä kuten asunnon edessä olevien esteiden, läntiseen suuntaan sijaitsevan parvekkeen tai asunnon pohjoisen tai itäisen sijainnin takia pysty saamaan yhteyttä Astra2 satelliittiin. Myös niiden, jotka ovat hankkivat laitteet Astra2 varten, on mahdollista varsin pienin lisäkustannuksin hankkia pienikokoinen lisäantenni Thor satelliittia varten, niin kuin monet ovat jo tehneet. Thor satelliitti on suunnattu erityisesti pohjoismaita kohti ja siten vastaanotettavissa pienelläkin antennilla helposti jopa aivan Pohjois- ja Itäsuomessa.

Kuvassa Gospel Channelin perustaja Erik Erikson

Gospel Channel Europe on Islannissa toimipaikkaa pitävä, Erik Eriksonin perustama, uusi mutta nopeasti kasvava kristillinen kanava. Se on suunnattu erityisesti pohjoismaihin mutta näkyy kaikkiaan 33 maassa Euroopassa. Kanavan tarkoituksena on myös kattaa lyhyessä ajassa koko maailma. Gospel Channel lähettää oman ohjelmatuotantonsa lisäksi TBN ohjelmia. Suomalaisille Thor satelliitti on tuttu siitä, että suosittu Canal Digital välitetään juuri sen kautta, ja siten kymmenillä tuhansilla suomalaisilla on jo valmiudet katsella kanavaa. Gospel Channelin pääkieli on englanti, mutta koska siinä on runsaasti pohjoismaissa tehtyä ohjelmaa, niin osa ohjelmista on ruotsinkielisiä tai tulkattu tai tekstitetty ruotsiksi. Viikko-ohjelma löytyy osoitteesta www.global.is

 

Visjon Norge


Huhtikuussa 2003 aloitti uusi kanava Visjon Norge, joka täydentää hyvin pohjoismaisen Thor satelliitin kristillistä ohjelmatarjontaa. Ruotsinkieliset saivat nyt toisenkin Suomessa helposti ja pienellä antennilla näkyvän kanavan ja voivat seurata kristillistä TV ohjelmaa lisääntyvässä määrin omalla äidinkielellään. Kanavan keulahahmo on Jan Hanvold ja se lähettää pääosin norjalaisten ja ruotsalaisten seurakuntien tekemiä ohjelmia sekä nauhoituksia heidän kokouksistaan. Kanavalla on myös runsaasti musiikki ohjelmia erityisesti USA:ssa suosittuja ja korkeatasoisia yhteislaulu ja ylistysmusiikkiohjelmia. Suomeksi tulkattuja ohjelmia on ollut mm Rodney Howard Brovnen Tuli-konferenssi. Lisätietoja kanavasta ja ohjelmatiedot: www.visjonnorge.com

Hotbird 13E

Kolmas satelliitti, jonka kautta näkyy myös kristillisiä ohjelmia on Hotbird13E. Sen kautta näkyy mm. God TV Europe24 t/ vrk, DaystarTV  24 t/vrk, TCT Word 24 t/vrk, CNL Newlife Channel 6-8 t/vrk, TBN Europe 24 t/vrk, Vision Heaven, The Smile Of The Child TV(TBN), JCTV , The Church Channel, The Healing Channel, Inspirational Network. Hotbird 13.0 ja Astra 2 ovat ne satelliitit, joista tulee eniten kristillisiä ohjelmia.

Sirius 2/3

Sirius satelliitti on melko yleinen Suomessa ja se näkyy hyvin 60 cm lautasella. Tällä hetkellä satelliitin kautta näkyy God Channel ja Kanal 10 ja Visjon Norge. Kanava 10 on melko uusi operaattori, se aloitti lähetyksensä 7. helmikuuta 2005. Kanava lähettää ohjelmansa Ruotsista ja kohdemaina ovat pohjoismaat. Kanavan taustavoimina ovat Kraftkällän seurakunta ja Nordisk TV-mission. Kavavaa voi seurata myös internetin välityksellä.. Ohjelmatiedot läytyvät osoitteesta: www.kanal10.se.

God Channelin Sirius satelliitin ohjelmatarjonta on räätälöity pohjoismaisia katsojia varten. Tarkoitus on tulevaisuudessa saada lisää suomenkielisiäkin ohjelmia tämän kanavan kautta.

Kristilliset kaapelitelevisiot

TaivasTV7 kanava aloitti lähetyksensä 15.12.2003. Kanavan perustivat Martti ja Mirja Ojares. Nykyisin kanava lähettää 24h ohjelmaa päivittäin kaapeliverkossa. 01.11.2005 jälkeen kanava näkyy ainoastaan digisovittimen avulla kaapeliverkossa. Ohjelmat ovat joko suomalaisia tai ulkomaisia, jotka on tekstitetty suomeksi. Ohjelmatarjonta on hyvin monipuolista ja ohjelmien tekninen taso on myös koko ajan parantunut. 07.11.2005 alkaen ohjelmat ovat alkaneet näkyä myös internetin välityksellä. Käytännössä laajakaistan nopeuden tulee olla 1Mt/s. Ohjelmatiedot löytyvät osoitteesta: www.tv7.fi ja samasta osoitteesta voit myös katsella ohjelmia internetin välityksellä.

Ohjelmatarjonnan sisältö

Ohjelmat sisältävät: kristillisiä tapahtumia, konferensseja, raamatun opetusta, keskustelua ajankohtaisista aiheista, evankeliumia, ylistystä, kristillisiä musiikkivideoita, kristillisiä lastenohjelmia, avioliittoon ja terveyteen liittyviä kysymyksiä , kristillisiä elokuvia, lopunaikoihin liittyvien tapahtumien käsittelyä jne. Pat Robertsonin The Christian News ja The 700 Club ovat hyvä esimerkki kristillisistä ajankohtaisohjelmista. Evankelistoista Benny Hinn ohjelmallaan This Is Your Day näkyy päivittäin useammallakin kanavalla. Muita kanavilla usein esiintyviä opettajia ovat mm. John Hagee, Ulf Eklund, Rod Parsley, Kenneth Copeland ja Joyce Meyer.

TV lähetystyövälineenä

Nyt kun ohjelmatarjontaa alkaa olla hyvin saatavilla ja lähetykset kohta kattavat koko maanpiirin, niin kristillinen satelliitti TV tulee varmasti näyttelemään tärkeämpää osaa maailman evankelioimisessa varsinkin sellaisilla alueilla, joilla maanpäällisellä verkolla ei lähetetä tai sen lähettäminen on kiellettyä. Satelliitit kun eivät tunne valtioiden rajoja. Se on nopea, ja ajatellen että TV:n katselu on tärkein ajanviete suuressa osassa maapalloa, tehokas tapa tavoittaa kutsuttu sielu. TBN perustaja Paul Crouch totesikin äskettäin, että Jeesus ei lähetyskäskyään antaessaan ilmoittanut tapaa miten sanoma tuli julistaa kaikille kansoille, ja että hän on saanut selvän sanoman toteuttaa sitä satelliittien avulla. Lähitulevaisuudessa englanninkielisiä ohjelmia tullaan tekstittämään ja tulkkaamaan myös muille kielille, jolloin ohjelmien seuraaminen monille katsojille heidän omalla äidinkielellään tulee mahdolliseksi. Pullonkaulaksi alkaakin muodostua tekniset edellytykset vastaanottopäässä. Kolmasosa maailman väestöstä elää vielä tällä hetkellä olosuhteissa ilman sähköä, jota ilman TV:tä ei voi katsoa. Tätä (kuten myös valaistusta) varten tarvittava vähäinen sähkön tarve on tuotettavissa syrjäisilläkin seuduilla aurinkosähköllä, tuuligeneraattoreilla tai mahdollisuuksien mukaan puroihin ja jokiin asennettavilla pienvesivoimageneraattoreilla. Tässä on varmasti yksi kasvava haaste lähetysjärjestöille lähitulevaisuudessa.

Helppoa ja kohtuuhintaista

Tekniikan kehittymisen ja myös satelliittivastaanottimien hinnoissa tapahtuneen selvän laskun myötä on kristillisen taivaskanavan hankkiminen tullut lähes jokaisen ulottuville Suomessa. Se, mitä tarvitaan aivan tavanomaisen television lisäksi, on lautasantenni ja siihen kiinnitettävä mikropää (LNB) sekä scart-johdolla (21-napainen) televisioon liitettävä satelliittivastaanotin. Ulos asennettavan lautasantennin yhdistämiseksi television läheisyyteen sijoitettavaan vastaanottimeen täytyy asentaa tähän tarkoitukseen valmistettu koaksiaalikaapeli liittimineen. Lautasantenni voidaan kiinnittää katolle, talon tai parvekkeen seinään tai johonkin muuhun paikkaan, josta on noin 20 asteen nousukulmassa vapaa näkymä taivaalle etelään (kompassissuunta n. 170 tai 210).

Saatavilla on erityisesti kristillisten kanavien vastaanottamiseen valmiiksi mitoitettuja laitteistopaketteja asennuspalveluineen, mikä tekee laitteiston hankinnan varsin yksinkertaiseksi. Investoinnin antennikustannuksia pienentää se, että englanninkieliset kristilliset kanavat välittyvät vain kolmen satelliitin, Astra2, Hotbird 13E  ja Thor:n, kautta. Kaikki tällä hetkellä Suomessa näkyvät noin kaksikymmentä kanavaa ovat myös täysin maksuttomia, joten laitteisto- ja asennuskustannusten lisäksi ei tule mitään kuukausittaisia tai vuosittaisia lupa- tai liittymismaksuja.

Lisätietoja kristillisistä kanavista, vastaanottolaitteista ja niiden asennuksesta saa osoitteesta:

Carnetel, Sipoo

Puhelin: 040-8609657 Heikki Neuvonen

Seuraavasta verkkokaupasta voit tilata satelliittiantennin, digiboxin ja niiden asenuksen:

Elektroni Oy, http://www.elektroni.fi (Pääkaupunkiseutu)

 

Kristilliset radiokanavat

Satelliitin kautta on myös mahdollista kuunnella kristillisiä radio-kanavia. God Digitalilta ja myös muilta kristillisiltä radioasemilta, kuten The Dream, UBC-Bible, UCB Europe, UCB Inspiration, UCB Talk, Cross Rhytms, Talk Gospel Premier Radio, TWR (Trans World Radio) ja Family Radio

Partneruus

God Digital on viime vuosien aikana saavuttanut The God Channelin välityksellä 58 kansakuntaa Euroopassa, elämää muuttavan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin kautta . Sieluja pelastuu, elämät muuttuvat ja Kristuksen ruumis kasvaa voimassa ja voitossa niissä maissa, jotka tulevat kosketetuiksi .

Jumala on kutsunut Rory ja Wendy Alecin, God Digitalin perustajat ja God Digitalin laajentamaan toiminta-aluettaan. Tällä kertaa ei ainoastaan Euroopassa, vaan saavuttamaan kadotettuja ja varustamaan seurakuntaa yli koko maailman. On tarpeellista, että kaikki tekevät yhteistyötä, jotta työ menisi eteenpäin, niin kuin Jumala on sen suunnitellut.

Alusta saakka Jumala on johdattanut avainhenkilöitä auttamaan Roryä ja Wendiä rakentamaan God Digitalia ja toteuttamaan Hänen tahtoaan: kameraihmisiä, teknikkoja, koordinaattoreita, hallintohenkilökuntaa ja johtajia yhdessä monien muiden vihkiytyneiden ja osaavien työntekijöiden kanssa.

Näin GOD Digital rakentaa hengellistä ilma-asetta, joka tulee tuomaan Jumalan vanhurskauden sateen taivaasta. Jumala nostaa voimakkaita ja vihkiytyneitä kristittyjä, kansaa, joka on vahva uskossa, täynnä viisautta ja antautunut rukoukseen; kansaa, joka seisoo yhdessä Rory & Wendy Alecin ja GOD Digitalin kanssa, kun he menevät kansakuntiin totuuden kanssa, joka vapauttaa ihmiset.

Partneruus-olla partneri God Digitalin kanssa

Partneruudesta on monia etuja, jotka ovat iloksi kaikille partnereille. God Digital pyrkii partneriensa informoimiseen GOD Digitalin tapahtumista, Partner News matkoista ja tarjoamaan partnereillensa ja heidän perheillensä parhaat TV- ja radiokanavat, jotka tuovat Jumalan läsnäolon koteihin ja auttavat ymmärtämään Jumalan tahdon yksilöiden kohdalla ajassa, jossa elämme.

Partneriksi voit liittyä internetissä osoitteessa: WWW.GOD.TV/missionsweek

TBN:llä on vastaava partneriverkosto samoin kuin Gospel Channelilla ja Visjon Norgella.

Kaapeliverkko

The GOD Channel voidaan nähdä VLP/VLT:n (Vaasan Läänin Puhelin Oy/Vasa Läns Telefon Ab) kaapeliverkossa Länsi-Suomessa, puhelin (06) 41 14 11 tilataksesi The God Channelin 24h vuorokaudessa. Lisätietoja: www.VLP.fi

The God Channel voidaan nähdä myös Lahdessa. Kanava ei näy 24 h vuorokaudessa,  sillä samalla kaapelikanavalla näkyy myös urheilukanava.

Lisätietoja kaapelioperaattorilta: Päijät Visio Puh. (03) 7514777

http://www.paijat-visio.fi

SUOMALAISIA KRISTILLISIÄ NETTITV-PORTAALEJA

TV7

TV7:n ohjelmat näkyvät kaapeliverkon lisäksi myös internetin välityksellä. TV7:lla voit myös katsoa ohjelmia internetin välityksellä ohjelma-arkistosta. Ohjelma-arkiston ohjelmien määrä kasvaa koko ajan. Tällä hetkellä (huhtikuu 2009) ohjelma-arkissa on jo 45 ohjelmasarjaa! TV7:ää voi katsoa myös antennitalouksissa, jos käytettävissä on 2Mtv internetyhteys. Ohjelmien katsomiseen tarvitaan Maxivision erityinen digiboxi, joka maksaa nyt 229 € ja kuukausimaksu 5 € 6 kk:n jälkeen. Www-sivut: http://www.tv7.fi

TV316

TV316 on Nokia Mission piirissä syntynyt yhteiskristillinen WEB-portaali, jonka kautta voi seurata TV7:n ja JCTV:n lähetyksiä 24h/ vrk. Kavavalla voit myös seurata suorana lähetyksenä esim. Nokia Mission ja Hattulan Kotikirkon tilaisuuksista. TV316:ssä on myös laaja video-arkisto, joita voi katsoa ohjelmia koska tahansa. Sivujen osoite on: http://tv316.fi

LIVENETTITV

Livenettitv on uusin nettitv Suomessa. Ideana on lähettää mahdollisimman paljon ohjelmia suorina lähetyksinä kanavan studiolta Lohjalta. Livenettitv:ssä on myös ohjelma-arkisto, jolla voit mm katsoa ohjelmia, jotka on lähetetty kanavalla suorina lähetyksinä. Kanavalla on paljon ohjelmia ihan tavallisille suomalaisille katsojille sekä myös uskoa rakentavaa opetusta. Kanavalla opettaa mm seuraavat: James Robor, Jean Roos ja Lauri Virkkunen. Livenettitv:n osoite: http://www.livenettitv.net

MUITA NETTITV-KANAVIA:

Klikkaa oikeanpuoleista kuvaketta, niin pääset katsomaan ohjelmia.

 

Nettiradioita:

RadioDei

3ABNRadio

Suomalaisia nettitelevisioita:

TV7

Nokia Missio

TV316

Netmission

Livenettitv

Viinitarha

Ruotsalaisia ja norjalaisia nettitelevisioita:

Kanal10

Livets OrdTV

TVArken

Visjon Norge

Ulkolaisia englanninkielisiä nettitelevisioita:

Spirit Word

God.TV

TBN

Daystar

RevelationTV

JCTV

LoveWorld TV

Ignited Church Florida

MorningStarTV-Rick Joyner

Catch The Fire

Revival FiresTV Dudley

 


 
Viinitarha.net